ביובית ירושלים , שאיבת ביוב ירושלים, שירותי ביובית ירושלים, שחרור סתימות