ביובית בירושלים, שאיבת ביוב בירושלים, שירותי ביוב בירושלים, שירותי ביובית