שאיבות ביוב אשקלון , מבצעים שירותי ביוב בכל האזורים באשקלון והמושבים בסביבה מומלץ…