שטיפת קווי ביוב

ביובית שאיבות ופתיחת סתימות- 052-917-00-90

שטיפת קווי ביוב

שטיפה כאשר שאריות מזון המגיעים ממטבחים גורמים לשכבה המזוהה

כגושי אבן לבנים מה שמצריך המשך טיפול לאחר פתיחת הסתימה מומלץ

לבצע שטיפה בצרת להוצאת האבן שנבנתה משאריות מזון המגיעה ממטחים

בשטיפה בלחץ מים מפורר ומוציא את שאריות אלו ומונעת את הסתימה הבאה.

בזמן פתיחת סתימה ניתן לזהות סיבת כשל הסתימה,מניסיון מספר
אפשרויות גורמות ליצירת סתימה ובמידה ויש צורך בטיפול משלים
יבוצע פתיחת סתימה ודיאגנוזה מקצועית מוכחת מהשטח ידווח ללקוח
ורק לאחר אישור הלקוח יבוצע טיפול משלים!!!

מהו טיפול משלים?
טיפול משלים:סתימות נוצרות מהשלכת מגבונים לאסלה ריבוי
מגבונים יוצר גוש חוסם,כמוכן שאריות מזון ומגבונים יוצרים גוש

חוסם,שטיפה בלחץ מים מנקים את הצנרת בשטיפה המשאירה צנרת

ריקה המיועדת לקבלת מי השפכים ללא הפרעה.